ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མོན་གྷོཌ་རུ་ཁག་ལ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་དྲན་རྟེན་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་འདུག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་དྲན་རྟེན་གསེར་གྱི་རྟགས་མའི་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་མཐའ་མའི་འགྲན་སྡུར་ནང་མོན་གྷོཌ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་རུ་ཁག་གིས་སྒང་ཏོག་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་རུ་ཁག་ལ་པོ་ལི་གཉིས་དང་ཀླད་སྒོར་གྱི་བར་ཁྱད་ཐོག་ཕམ་ཉེས་བཏང་ནས་མོན་གྷོཌ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་རུ་ཁག་ལ་མཐའ་མའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་འདུག

XS
SM
MD
LG