ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལས་འགུལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལན་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཚོས་ཐེ་ཝན་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་དང་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ལིན་ཧྥེ་ཧྥན་ལ་ནེའུ་ཡོག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་སུ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱི་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG