ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

སྲིད་འཛིན་ཟུར་པར་ལོ་༢༤་རིང་གི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཕཀ་གེང་ཧེ་ལ་སྲིད་དབང་བཀོལ་སྤྱོད་ལོག་པ་དང་མི་ལ་བཙན་དབང་བྱས་པ། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་༡༦་དང་འབུམ་༩་ཡས་མས་ཤིག་ལྐོག་ཟ་བྱས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ནག་ཉེས་ཕོག་སྟེ། ཕྱི་ཟླ་༤་ཚེས་༦་ཉིན་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཕཀ་གེང་ཧེ་ལ་ལོ་༢༤་རིང་གི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG