ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་དམངས་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་གསུང་བཤད་དང་འགྲེམ་སྟོན། རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་ཅིག་གོ་སྒྲིག་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པའི་སྐོར། །

XS
SM
MD
LG