ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༠༡/༣༡

བུ་མོ་མ་ལཱ་ལཱ་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་མི་ཁོངས་ཡིན་པ་དང་འཛམ་གླིང་གི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་བུ་མོ་མ་ལཱ་ལཱས་ཉེ་ཆར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སོགས་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་རང་ཡུལ་པ་ཀི་སི་ཐན་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཡོད་ཅིང་། བུ་མོ་མ་ལཱ་ལཱས་རང་ཉིད་ཆུང་དུས་སུ་འཚོ་གནས་བྱ་ཡུལ་ས་ཆ་དེར་འབྱོར་དུས་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་གི་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG