ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་ཆོག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་༡༧་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་ཆོག་ཀྱང་གདན་ས་རུམ་སྟེགས་ལ་ཕེབས་མི་ཆོག་གི་བཀག་སྡོམ་སོར་གནས་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། འདས་པའི་ལོ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་འབྲས་ལྗོངས་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་གདན་ས་རུམ་སྟེགས་ལ་ཕེབས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་དགོས་ཞེས་སྙན་ཞུ་རིམ་པ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG