ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་འགྲན་སྡུར།


རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་གྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་འགྲན་སྡུར་ཐེངས་༢༤་པ་དེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གསར་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ཅིང་། ཉིན་༡༡་གི་རྩེད་འགྲན་དེར་རུ་ཁག་༡༩་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པའི་གྲས་སུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་རུ་ཁག་ཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG