ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱུགས་སྤྲོད་བསྐྱར་ལེན་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

།རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་འདྲི་ཤོག་ཕྱི་ལ་གྱར་པའི་སྟབས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱུགས་སྤྲོད་བསྐྱར་དུ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཞིང་། གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ལྡི་ལི་གསར་པར་གཞུང་གི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་ཡོན་དྲུང་ཆེས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཕྱི་ཟླ་༤་ཚེས་༢༥་ཉིན་བསྐྱར་དུ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད།

XS
SM
MD
LG