ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པའི་གནས་སྟངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་ལ་སུན་བཙེར་དང་རྡུང་རྡེག་ཐེབས་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་ཚོའི་གསར་འགོད་ལས་དོན་ཐད་ལ་གསར་འགོད་པ་དང་གནས་ཚུལ་མཁོ་འདོན་པ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་སྒྲིག་བྱ་ཐབས་མེད་པས་གསར་འགྱུར་རག་ཁག་པོ་གྱུར་བ། བོད་དང་ཞིན་ཅང་གི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་བྱ་བར་ལམ་ཀ་མེད་པ་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG