ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ཚུགས་ནས་ལོ་༡༠༢་འཁོར་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྨན་རྩིས་ཁང་ཕྱག་བཏབ་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་དང་གཉིས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་སར་སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཟུར་པ་སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས་སུ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆེས་མཐོའི་གཟེངས་རྟགས་པདྨ་ཤི་རི་ཐོབ་པར་དམིགས་བསལ་གྱི་མཚམས་འདྲིའི་ཕྱགས་རྟགས་ཕུལ་གནང་བ་དང་ ཡང་སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་ཀྱིས་སྐུའི་བླ་མ་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་བོད་ས་མ་ཤོར་བའི་གོང་དང་བོད་ས་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་སོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་ཞབས་འདེགས་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་གནང་ཡོད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG