ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཙོན་འོག་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་གནས་སྟངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་སྤྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༢༣་ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་པ་མི་༦་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཅང་ཐན་ཡོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་བོ་ཡོད་པར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཊིའུ་ཊར་རྒྱུད་ལམ་དུ་འཁོད་འདུག

XS
SM
MD
LG