ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ལས་དང་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་དཀའ་ངལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཨ་མི་རི་ཀ་གཙོས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ཚོང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞིའི་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་གཙིགས་སུ་བཟུང་ཡོད། ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ལ་བརྩི་སྲུང་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་ཀྱི་མིན་འདུག་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱང་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་གི་དངོས་ཟོག་ལ་ཚོང་ཁྲལ་སྤར་ནས་ཉེས་ཆད་བཅད་མྱོང་མེད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG