ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཚོགས་ཆེན་མཇུག་སྒྲིལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ལ་༢༠༡༨་ལོའི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་གཉིས་མཇུག་བསྒྲིལ། སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་སྒྲིལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་ཡོང་རྒྱུ་ཐུན་མོང་གི་རེ་བ་ཡིན། སུ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ཁ་བྲལ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་ན་ཕམ་ཉེས་འགྲོ་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་གཡོ་ཐབས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་མྱོང་མེད།

XS
SM
MD
LG