ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

མི་མང་བཞི་ཁྲི་ཙམ་གྱིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་ཛར་ལན་ཌིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝྭའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ལྟེ་གནས་སུ་བོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འདུ་འཛོམས་ཆེ་ཤོས་དེ་བྱས་ནས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་༥༩་དེར་སྲུང་བརྩི་བྱས་ཡོད་ཅིང་། འདུ་འཛོམས་ཆེན་པོ་དེར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་དང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་ཁག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོར་དྲན་གསོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གཏམ་ཡང་བཤད་གནང

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG