ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཊོམ་དང་ཀིམ་གཉིས་ཐུག་འཕྲད་བྱ་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༣་ཚེས་༨་ཀྱི་དགོང་མོར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊོམ་གྱིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་བྱས་སོང་། ད་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༥་པར་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊོམ་དང་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་གཉིས་ཐུག་འཕྲད་བྱ་འཆར་ཡོད་ཅེས་ཨ་མི་རི་ཀར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་པའི་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG