ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་བ་འདིའི་སྤྱི་ཚེས་བདུན་དང་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་དབྱིན་ཡུལ་ནང་གི་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོའི་ལས་བྱེད་ཚོ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཚོ་བཙོན་གྲོལ་ཡོང་ཐབས་ཐད་དབྱིན་ཇིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ཞུ་སྐུལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG