ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨལ་བྷ་ཎི་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།


ཨལ་བྷ་ཎི་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་༥༩་པ་དེ་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོར་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ཏུ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་ཞིག་༢༠༡༨་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༥་ཉིན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ས་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་བོད་པ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལ་ལས་འགུལ་དེའི་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG