ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

བོད་མི་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གིས་ལོ་རེའི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ཟླ་༣ཚེས་༥དང་ཚེས་༦ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ས་ཁུལ་གང་ས་ནས་ཕེབས་པའི་བོད་མི་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་འདི་ག་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལོ་རེའི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG