ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

༡༩༨༨ ལོའི་༣ པའི་ཚེས་༥ཉིན་གྱི་ཞི་རྒོལ་ལ་རྗེས་དྲན་འགྲེམ་སྟོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༡༩༨༨་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༥་ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་དབུ་ཁྲིད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་མི་ལོ་༣༠་ཐམ་པ་ཧྲིལ་བོ་འཁོར་པའི་ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས་པར་རིས་འགྲེམ་སྟོན་ཞིག་ཚུགས་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG