ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སློབ་ཁག་ནང་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་སྐྱོད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་དང་རྩོམ་པ་པོ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་རྩོམ་དང་སྙན་ངག དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG