ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇེ་ནི་ཝའི་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་དོན་སྙིང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༣༧ པ་དེ་སྐོང་ཚོགས་མ་བྱེད་གོང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དང་སུད་སི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གཉིས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཇེ་ནི་ཝའི་ནང་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དཔོན་རིགས་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ལྔ་ཡི་གནད་དོན་ཐད་བཀའ་མོས་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG