ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱ་ཕིབས་བཀོག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་ལོ་གསར་གྱི་ཚེས་པ་གཉིས་ཀྱི་དགོང་དྲོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མེ་སྐྱོན་གྱི་གནོད་འཚེ་དང་མེ་སྐྱོན་འབྱུང་དོན། ཇོ་ཁང་གི་རྩ་ཚེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་ལ་གནོད་འཚེ་ཅི་ཙམ་ཕོག་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་མེད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG