ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྐྱོན་དང་རྒྱ་ནག་གི་དོགས་ཟོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཚེས་པ་༢་ཏེ། སྤྱི་ཟླ་༢་ཚེས་༡༧་ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་བརྙན་པར་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཡིག་ཕྲེང་བཞི་ཙམ་ལས་མེད་པའི་རྒྱ་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་ཡང་མིའི་ཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་མེད་ཅེས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཙམ་ལས། མེ་སྐྱོན་འབྱུང་དོན་དང་མེ་སྐྱོན་འབྱུང་ས་ཏག་ཏག་ཕྱོགས་གང་ལ་ཁེལ་ཡོད་མེད་སོགས་ཁ་གསལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་གང་ཡང་བརྒྱབ་མེད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG