ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

བོད་པ་ཤེས་ཡོན་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་སྙན་ཞུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་བརྒྱ་ལྷག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཁང་སོགས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ནང་དུ་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དེས་སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཞི་རིམ་མི་མང་གི་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་རྩ་འགལ་སོང་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་སེམས་ཚོར་ཆེན་པོས་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་འདུག་པ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG