ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༢

རྒྱ་ནག་གི་བརྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ལ་ཉི་ཧོང་གིས་འགོག་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་གི་ཡོད་པར་ཉི་ཧོང་གིས་རྒྱ་གར་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཕྱ་ར་གྲུ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཉི་ཧོང་གིས་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡར་ཚོང་འབྲེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཆེད་དུ་ཉི་ཧོང་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཞིག་ལོ་༡༥་ལྷག་གི་གཞུག་ཏུ་སེང་ག་ལར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG