ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་མི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅུ་གྲངས་ཞིག་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་འགོ་ཁྲིད་ཇཱོ་ཤི་ཝ་ཝང་གཙོས་མི་གསུམ་ལོ་འདིའི་འཛམ་གླིང་གི་ནོ་འབེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཡུལ་འོས་མིར་གདམ་དགོས་ཞེས་ནོ་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་གནད་དོན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ནང་སྲིད་གཅིག་ཡིན་པས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱས་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད་ཅེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG