ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཕྲུག་ལས་འཆར་ཚོགས་པའི་༢༠༡༨་ལོའི་སློབ་ཡོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིའི་ང་ཚོའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་དུ་ཁེ་ན་ཌར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཕྲུག་ལས་འཆར་ཚོགས་པས་༢༠༡༨་ལོར་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་༢༠་ཐམ་པར་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ད་བར་ཚོགས་པ་དེས་བོད་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་༦༠་ཡས་མས་ཤིག་ལ་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚོགས་པ་དེའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཚ་མོ་ཚང་ཐུབ་བསྟན་སྨོན་ལམ་ལགས་སུ་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

XS
SM
MD
LG