ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

རྒྱ་གར་དང་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཚོང་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱིས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་གདན་འདྲེན་གྱིས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་མཚོ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ཚོང་ལས་གཉེར་ཕྱོགས་སོགས་འདྲ་མཉམ་དང་རང་དབང་དགོས་པའི་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་ལ་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་གར་གྱིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་དང་དོ་མཉམ་པའི་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་འཆང་འདུག་ཅེས་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG