ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༩

ཁེ་ཊི་ལོ་ཎི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་འོས་འདེམས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སེ་པེན་གཞུང་གིས་ཁེ་ཊི་ལོ་ཎི་ཡའི་རང་བཙན་ལས་འགུལ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་གཅོག་པར་མངའ་ཁུལ་དེར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་འོས་འདེམས་བྱས་པ་དང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་འོས་འདེམས་བརྒྱུད་ནས་ཁེ་ཊི་ལོ་ཎི་ཡའི་རང་བཙན་ཕྱོགས་ཁག་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ལག་ལེན་བསྟར་རུང་། ཁེ་ཊི་ལོ་ཎི་ཡའི་རང་བཙན་ཕྱོགས་ཁག་ལ་སླར་ཡང་སྤྱི་ཡོངས་འོས་འདེམས་སྐབས་སུ་འཐུས་མི་གྲངས་མང་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG