ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

པ་ཀུ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་འགྲེམ་སྟོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་བླ་མ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་ཏེ། པ་ཀུ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེ་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་འདྲ་པར་མང་པོ་ཞིག་འགྲེམ་སྟོན་ཞིག་བྱེད་ཡོད་ཅིང་། འདྲ་པར་འགྲེམ་སྟོན་དེར་རྒྱ་གར་བ་དང་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་བཅས་མི་མང་ཧང་ཅང་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG