ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

ཀིམ་ཇུང་ཨུན་ཕ་མེས་ཀྱི་དམ་བཅར་འགལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དམར་ཤོག་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་ཚུགས་མཁན་ཀིམ་མིལ་སུང་དང་ཤུལ་འཛིན་པ་ཀིམ་ཇུང་ཨིལ་ཏེ། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དམག་ཤོག་འགོ་ཁྲིད་ཕ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་བཟོ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་མིན། ཀོ་རི་ཡའི་གླིང་ཟུར་ཧྲིལ་བོ་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པའི་བསྟི་གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་འཆང་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དམར་ཤོག་གི་མི་རབས་གསུམ་པའི་དབང་འཛིན་པ་སྟེ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG