ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ཞིག་གི་སྐོར་སྐྱོད་གཏམ་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྐོར་སྐྱོད་བྱས་ནས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གི་ཉིན་གྲངས་༤༠་ཙམ་གྱི་སྐོར་སྐྱོད་གཏམ་བཤད་དུས་སུ་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་སྐོར་དང་བོད་པ་བཙོན་འབྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་རྣམས་རྒྱ་གར་མི་དམངས་ལ་འགྲེལ་བཤད་ལྷུག་པོ་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་བྲིས་པའི་སྙན་ངག་ཁག་ཀྱང་སྒྲོག་སྦྱང་ཞུས་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG