ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

ཨོ་ས་ཌེ་ལ་ཡ་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཨོ་ས་ཌེ་ལ་ཡ་དབུས་སྤྱི་བདེ་ལྷན་ཁང་གིས་ཡུལ་དེའི་མི་སེར་ཞིག་ལ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ངོ་ཚབ་ཞིག་ཡིན་པར་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ མི་སེར་དེས་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ཨོ་ས་ཌེ་ལ་ཡའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བརྒལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གྱོད་གཞི་བཙུགས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG