ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༤

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་དོ་དམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལའི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཞུ་སྙན་ཞིག་འབུལ་ཐབས་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཉེན་རྟོག་པའི་འགོག་རྐྱེན་འོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཞུ་ཡིག་འབུལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་ཕྲད་མེད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG