ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ལྷན་འཛོམས་ནང་འབྲི་གུང་ཆེ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཡོད་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་ཧིན་རྡུ་བླ་མའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་ཆོས་ལུཌ་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ལྷན་འཛོམས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་འཛོམས་དེར་ནང་པ་དང་། ཧིན་རྡུ། ཁ ཆེ། ཡི་ཤུ། གཅེར་བུ་བ། སིག ཇིའུ་སོཌ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་༢༠ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་ཅིང་། ལྷན་འཛོམས་དེའི་ནང་འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་དང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའི་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལཌ་རྣམ་གཉིས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་སོཌ་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལཌ་ཀྱིས་ལྷན་འཛོམས་དེའི་ནང་འབྲི་གུང་ཆེ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་པའི་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་རང་གྲོལ་ལཌ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིག་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG