ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༡/༢༩

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚོགས་ཆེན་༡༩ བསམ་བློ་ཁག་བོད་ནང་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སང་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནང་གི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་དམག་མི་སོགས་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཏེ་འདི་ལོའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་ཚོགས་པའི་དམར་ཤོག་གི་ཚོགས་ཆེན་༡༩ པའི་ཐོག་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའི་ཐག་གཅོད་ཁག་དྲིལ་བསྒྲིགས་རྒྱ་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་བཞིན་འདུག བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱ་ནག་ཚན་པའི་ཉམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་བོད་གནས་ལྟ་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གཉིས་མཉམ་དུ་

XS
SM
MD
LG