ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༨

ཧོང་ཀོང་གི་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༢༠༠༣་ལོར་ཧོང་ཀོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་སུ་དོན་ཚན་༢༣་པ་ཟེར་ཞིག་ཁ་སྣོན་བྱ་དགོས་པའི་གྲོས་གཞི་བཏོན་པ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༢༣་པ་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་ཁ་བྲལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མི་ཆོག རྒྱལ་ཁབ་ལ་གྱེན་ལོག་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་དབུས་གཞུང་གི་སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་སློག་ཐབས་བྱེད་མི་ཆོག་ཅེས་འཁོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་ཧོང་ཀོང་བ་ཁྲི་ཚོ་མང་པོས་དབུས་གཞུང་གིས་གྲོས་གཞིར་བཏོན་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༢༣་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་དེ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG