ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༩

ཁྲ་རམ་ལ་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཇི་ཡོད་ཀྱི་ཐད་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་སྐྱར་ཞིབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སྐབས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡེའི་གཞུང་གི་དབར་འཁོན་འཛིན་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྲིད་འཛིན་ལ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཐོག་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་མཚོན་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་བཀོད་གཏོང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ག་ཚོད་ཡོད་པའི་ཐད་ གནས་ཚུལ་གསན་ཞིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG