ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཚབ་ཏུ་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་འདྲ་པར་བཤམས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཡུལ་གྱི་ལྷོ་ཤར་ས་གནས་ཁག་གི་གྲོང་གསེབ་པ་ཚོར་སྲིད་གཞུང་གི་སྐྱོབ་གསོ་དང་དཔལ་འབྱོར་རོགས་རམ་སྤྲོད་དགོས་ཚེ། གྲོང་གསེབ་པ་ཚོས་རང་གི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡེ་ཤུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཡོད་པ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་མཆོད་གཤོམ་ནང་དུ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་བརྙན་དང་ཡེ་ཤུའི་གསུང་རབ་བཤམས་ཡོད་པ་རྣམས་མེད་པར་བཏང་སྟེ། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་ཚབ་ཏུ་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་འདྲ་པར་བཤམ་དགོས།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG