ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཁ་ཤས་ལ་ཉེས་མིང་གསར་པ་བཏགས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་མཇུག་བསྒྲིལ་རྗེས་དབུས་གཞུང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ལྷན་ཁང་ཟེར་བས་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་བཏོན་པའི་ནང་ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཟུར་པ་ཀྲའོ་ཡུང་ཁཱང་སོགས་ལ་ཧམ་སེམས་དང་ལྐོག་གཡོ་ངན་ཇུས་འདོན་མཁན་ཞེས་པའི་ཉེས་མིང་གསར་པ་བཏགས་པར་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བཞིན་པའི་སྐོར་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་ངོ་སྤྲོད་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG