ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

རྒྱ་ནག་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ཚོང་ལས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་བཙན་འགེལ་བྱས་ཏེ། བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་དང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་འགོག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་ཆར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སླར་ཡང་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྡོ་སོལ་དང་རས་ཆ། ལྕགས་དང་ཞ་ཉེ། མཚོ་ཟས་ཀྱི་རིགས་ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀག་འགོག་བྱ་དགོས། བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོམ་ར་ནས་རྡོ་སྣུམ་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའང་འགོག་རྒྱུ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG