ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

ཕ་མ་མི་རིགས་འདྲེས་པའི་བོད་མིའི་ལྷན་ཚོགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕ་མ་བོད་མི་དང་མི་རིགས་གཞན་འདྲེས་པའི་བོད་མི་ན་གཞོན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ད་ལྟ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་དེའི་ནང་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རེས་དང་། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG