ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ལྷན་ཚོགས་བཞུགས་སྒར་རུ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་གནང་བའི་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་གསུམ་རིང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་དོན་ཁག་གི་སྐོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་དཱགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་སུ་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གཤམ་དུ་གསན་གྱི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG