ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༥

བོད་མི་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་ཐོག་ཨང་དང་པོའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་ཞིག་གི་ཐོག་བོད་ཀྱི་གཙང་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སུ་ཨང་དང་པོའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ངོ་དེབ་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG