ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པའི་གནད་དོན།

བོད་མའི་གནད་དོན།


ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་མའི་གནད་དོན་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG