ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

བྱང་ཀོར་གྱིས་ཡང་རླུང་འབར་མདེལ་ཚོད་ལྟ་བྱ་སྲིད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊོམ་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ལ་གཏམ་བཤད་ཐེངས་དང་པོ་བྱས་པ་དང་། ཁོང་གིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་དང་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆས་ཨ་མི་རི་ཀར་ཚུར་རྒོལ་ཚེ། ཨ་མི་རི་ཀས་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་རྒོལ་ལན་སློག་ནས་མི་འབོར་ས་ཡ་༢༦་ཡོད་པའི་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དམར་ཤོག་རྒྱལ་ཁབ་ཤུལ་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG