ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

རྒྱ་ནག་གི་ཚོགས་ཆེན་དང་ཞིས་ཅིན་ཕིང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སྐབས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནེའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཕེབས་ནས་གཏམ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལོ་འདིའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཕེབས་མེད། ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཕེབས་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་དང་།

XS
SM
MD
LG