ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་བདག་རྩོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་དང་བྷང་ག་ལ། པ་ཀི་སི་ཐན་དང་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་༤༠་ཙམ་གྱི་འཐུང་ཆུ་དང་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་ལ་མཁོ་བའི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ནི་བོད་ཀྱི་ཁ་འབབ་རྣམ་བཞི་དང་རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་བཅས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་གངས་རི་དག་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཐུག་ཅིང་། བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཆུ་རྒྱུན་ཆད་ན་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཐན་པ་དང་བཀྲེས་ལྟོགས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG