ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པའི་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་སྡོམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཡུ་གུར་པའི་འགྲོ་སྐྱོད་ལ་དམ་དྲག་ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ལ་མཚོན་ན་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨་ཀྱི་གཞུག་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་མི་སྣ་ཁག་མ་གཏོགས་བོད་པ་བྱིངས་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་ཅིང་། བོད་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་རྣམས་ཀྱང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་སོགས་ལ་གཉེན་འཕྲད་དུ་ཡོང་མི་ཆོག་པའི་བཀག་སྡོམ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG