ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འཕུར་མདེལ་དང་ཉི་ཧོང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉི་ཧོང་གི་ཨོ་ཁ་ཡེ་དྷོ་གླིང་ཕྲན་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་བརྒྱུད་ནས་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་སླར་ཡང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཞིག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ། ཉི་ཧོང་གཞུང་གིས་ཨོ་ཁ་ཡེ་དྷོ་གླིང་ཕྲན་གྱི་མི་མང་ལ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ལ་དོགས་ཟོན་བྱ་དགོས་པ་དང་། མི་མང་རྣམས་ཉེན་གཡོལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ཞེས་བརྡ་བརྒྱབ་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG